Använda & dela innehåll

Idrottsstaden” är ett registrerat varumärke (PRV 621347). Inom delar av områdena media, idrott och evenemang har Idrottsstaden Halmstad ensamrätt på användning av varumärket.

Nedan finns vilka villkor och regler som gäller för användning och delning av Idrottsstadens produktioner i egna sociala medier eller annan form av elektronisk förmedling (exempelvis hemsida, nyhetsbrev, podcasts):

Ideella föreningar delar Idrottsstadens inlägg fritt. Vid delning ska det tydligt framgå i beskrivningen av inlägget att materialet som delas kommer från Idrottsstaden Halmstad, se ytterligare info nedan.


För tillgång till Idrottsstaden Halmstads innehåll för vinstdrivande verksamheter, eller organisationer som inte är att anses som verksamma inom svenskt idrotts- och föreningsliv, gäller villkor för delning.

Exempel på verksamheter som INTE är att betrakta som verksamma inom föreningslivet är skolor/utbildningsaktörer, såväl privata som offentliga, idrottsförbund och intresseorganisationer.

Exempel på verksamheter som är att betrakta som verksamma inom föreningslivet är ideella föreningar som är ansluta till ett specialidrottsförbund och idrottsaktiebolag.

Vid oklarheter inför användning av Idrottsstadens produktioner, kontakta Idrottsstaden här.


Villkor för användning av upphovsrättskyddat innehåll:

Idrottsstaden” är ett registrerat varumärke (PRV 621347). Inom delar av områdena media och idrott har Idrottsstaden Halmstad ensamrätt på användning av varumärket.

Följande regler gäller vid användning av Idrottsstadens produktioner:

  • Delning kan enbart godkännas av behörig person.
  • Vid delning ska det i text framgå att materialet har delats från Idrottsstaden Halmstad. Exempel på sådana formuleringarr är “Producerat av Idrottsstaden Halmstad”, ”Delat från Idrottsstaden Halmstad”, ”I samarbete med Idrottsstaden Halmstad”.
  • Liknande formuleringar som redan nämnd där Idrottsstaden Halmstads namn framgår är generellt sett tillåtna. Även användandet av enbart ”Idrottsstaden” accepteras då webbadressen framgår, såsom: ”Idrottsstaden.se”.
  • Vid delning ska en klickbar länk som leder till någon av Idrottsstaden Halmstads publiceringsplattformar finnas med (hemsida, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn).

Idrottsstaden.se använder kakor (cookies) för att fungera optimalt. Genom att fortsätta ditt besök på hemsidan godkänner du lagringen av kakor.